Selamat Datang

Blog ini diwujudkan bagi memberi kemudahan kepada semua warga PPD Sabak Bernam khususnya dalam mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan Sistem Pengurusan Berkualiti yang diamalkan. Sebarang maklum balas ke arah penambahbaikan amat dialu-alukan.
Terima kasih.
Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam,
Lot 25 & 27, Jalan Besar, 45200 Sabak Bernam
Tel : 03-3216 2079
Fak : 03-3216 2093

Jumaat, 1 Julai 2016

Tindakan Susulan Audit Dalam MS ISO 9001

PROSES KERJA PENGURUSAN DAPATAN AUDIT
AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
PPD SABAK BERNAM

Tanggungjawab
Butiran Tindakan
Rujukan
PPD / WP

1. Terima Laporan Audit Dalam / SIRIM.


Pasukan Petugas Kualiti

2. Membincangkan tindakan pembetulan yang perlu diambil berdasarkan NCR yang diterima.


·      Panggilan mesyuarat / taklimat / perbincangan
·      Minit Mesyuarat / Minit Curai / Nota
Pegawai Meja berkaitan

3. Menentukan punca ketidakakuran, pembetulan segera yang diambil dan pelan pembetulan.

4. Menghantar Borang PK11-1 yang telah dilengkapkan kepada urus setia mengikut tarikh yang ditetapkan.


·      Borang PK11-1
·      Pelan Pembetulan
·      Memo dalaman
Pasukan Petugas Kualiti

5. Membincangkan tindakan pencegahan yang bersesuaian bagi memastikan semua lokasi lain bebas dari ketidakakuran yang sama.

6. Menentukan cadangan penambahbaikan (jika ada).

7. Merangka kertas kerja bagi program / aktiviti yang hendak dijalankan sebagai langkah pencegahan.


·      Borang PK11-2
·      Borang PK11-3
·      Borang PK11-4
Pegawai Meja berkaitan

8. Melaksanakan pelan pembetulan yang telah dirancang.

9. Mengumpul dan menghantar dokumen sebagai pembuktian tindakan pembetulan telah dijalankan kepada urus setia.


·      Memo dalaman
·      Dokumen / eviden yang  berkaitan.
Pasukan Petugas Kualiti

10. Memantau dan menilai keberkesanan tindakan pembetulan dan pencegahan yang telah dilaksanakan.


·      Borang PK11-1 (Item no. 3)
·      Borang PK11-2 (Item no. 2 c))
Pengurus Kualiti / Pengurus Audit Dalam

11. Melaporkan tindakan pembetulan dan pencegahan kepada pengurusan atasan.


·      Minit Mesyuarat / Minit Curai / Nota / Laporan
Klik di SINI untuk Panduan Pengisian Borang PK 11-1

Tiada ulasan: