PPDSB KE ARAH SPK MS ISO 9001:2015

Mantap Kualiti, Teguh Jatidiri

Jumaat, 17 Jun 2016

Senarai Semak Persediaan Audit Dalam ISO

SENARAI SEMAK PERSEDIAAN AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 TAHUN 2016

Tarikh Audit    : 17 hingga 19 Mei 2016 7 hingga 9 Jun 2016 27 hingga 29 Jun 2016
Hari                 : Selasa hingga Khamis Isnin hingga Rabu
Masa                : 9.00 pagi hingga 5.00 petang
Penglibatan      : Semua warga PPD Sabak Bernam
Dokumen         : Dokumen Kualiti BPSH, KPM dan Dokumen Kualiti JPN-PPD Selangor
Skop Audit       : Jun 2015 hingga Tarikh Audit
Juru Audit        : Pasukan Audit JPN Selangor
                       
Bil
Aktiviti
Tindakan
Status
1
Terima pemakluman audit dalam / jadual audit / pelantikan sebagai juruaudit dalam
JPN Selangor
Taklimat Audit Dalam
Pusat Latihan JPNS pada 25.4.2016.

2
Pemakluman kepada Pengurusan PPD
Pengurus Kualiti
Mesy. Pengurusan PPDSB Bil 4/2016 pada 25.4.2016
3
Pemakluman kepada warga PPDSB
- Memo Dalaman kpd warga PPDSB
- Blog ‘PPDSB Workshop’
- Papan Aktiviti
- Aplikasi WhatsApp PPDSBWarga
Pengurus KualitiPPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 13 ) bth 27.4.2016
Post bth 28.4.2016
4
Taklimat Audit kepada semua warga PPDSB
(Selepas Perhimpunan Bulanan)

MR / Pengurus KualitiPPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 14 )
Tarikh: 29.4.2016

5
Penangguhan Tarikh Audit Dalam
Diputuskan dalam Mesyuarat JK Pelaksana Hari Guru Bil 2/2016
Tuan PPD
MR
Rujuk Minit Mesy JK Pelaksana Hari Guru Bil 2/2016, Perkara 5.
6
Surat penangguhan Audit Dalam ke tarikh baharu:
·         7 hingga 9 Jun 2016
·         27 hingga 29 Jun 2016
Pengurus Kualiti
PPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 17 ) bth 13.5.2016

7
Pemakluman penangguhan Audit Dalam kepada warga PPDSB
·         Memo Dalaman
·         Papan Aktiviti
·         Blog PPDSB Workshop
·         Aplikasi WhatsApp PPDSBWarga
Pengurus Kualiti
PPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 18 ) bth 13.5.2016
PPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 23 ) bth 9.6.2016

8
Kemaskini
- Carta Organisasi PPDSB (1 Mei 2016)
- Carta Organisasi PPK
- Carta Organisasi Unit
- Fail Meja Individu + Buku Rekod Harian
- Fail / Rekod Unit

Pengurus Kualiti

Semua warga PPDSB
Pegawai Meja

PPDSB.KUA 100-9/12 ( 57 ); bth 12.5.2016
PPDSB.KUA 100-9/4 (6); bth 10.5.2016

9
Kawalan Dokumen
- Promosi laman web kualiti JPNS
- Penggunaan Dokumen Terkini (BPSH : 1.3.2016, JPN: 1.4.2016)
Pengurus Kualiti
-PPDSB.KUA 100-9/1/2 ( 77 ); bth 22.2.2016
-PPDSB.KUA 100-9/1/2 ( 79 ); bth 28.3.2016


10
Analisis Pencapaian Objektif Kualiti
- Arahan kemaskini analisis masing-masing
- Tindakan pengemaskinian.

Pengurus Kualiti

Semua warga PPDSB
-PPDSB.KUA 100-9/6 ( 66 ); bth 28.3.2016
-PPDSB.KUA 100-9/6 ( 67 ); bth 19.4.201611
Pelaksanaan Audit Dalam
- Tempahan dewan utama
- Fail juru audit (Borang PK09-1, PK09-3, PK09-4, PK09-5)
- Folder Dapatan Audit BPSH / JPNS
- Atur acara
- Rekod Kehadiran
- Sijil Juruaudit
- Cenderamata Juruaudit
- Dokumen Kualiti (BPSH dan JPN-PPD)
- Peralatan lain
Pengurus Kualiti

JK Audit Dalam

Pasukan Audit Dalam

12
Taklimat Tindakan Susulan Audit Dalam MS ISO 9001:2008
- Merancang dan melaksanakan Tindakan Pembetulan hasil penemuan audit.
PPK
Auditi Berkenaan
Cadangan Tarikh :
30.6.2016 @ BMU
13
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil 1/2016
PPK
Tarikh : 14-16.7.2016
Tempat :


Disediakan oleh;

Japri Ismail
(PPPD Pengurusan Kualiti)

Klik di SINI untuk download

Tiada ulasan: