Selamat Datang

Blog ini diwujudkan bagi memberi kemudahan kepada semua warga PPD Sabak Bernam khususnya dalam mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan Sistem Pengurusan Berkualiti yang diamalkan. Sebarang maklum balas ke arah penambahbaikan amat dialu-alukan.
Terima kasih.
Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam,
Lot 25 & 27, Jalan Besar, 45200 Sabak Bernam
Tel : 03-3216 2079
Fak : 03-3216 2093

Jumaat, 17 Jun 2016

Senarai Semak Persediaan Audit Dalam ISO

SENARAI SEMAK PERSEDIAAN AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 TAHUN 2016

Tarikh Audit    : 17 hingga 19 Mei 2016 7 hingga 9 Jun 2016 27 hingga 29 Jun 2016
Hari                 : Selasa hingga Khamis Isnin hingga Rabu
Masa                : 9.00 pagi hingga 5.00 petang
Penglibatan      : Semua warga PPD Sabak Bernam
Dokumen         : Dokumen Kualiti BPSH, KPM dan Dokumen Kualiti JPN-PPD Selangor
Skop Audit       : Jun 2015 hingga Tarikh Audit
Juru Audit        : Pasukan Audit JPN Selangor
                       
Bil
Aktiviti
Tindakan
Status
1
Terima pemakluman audit dalam / jadual audit / pelantikan sebagai juruaudit dalam
JPN Selangor
Taklimat Audit Dalam
Pusat Latihan JPNS pada 25.4.2016.

2
Pemakluman kepada Pengurusan PPD
Pengurus Kualiti
Mesy. Pengurusan PPDSB Bil 4/2016 pada 25.4.2016
3
Pemakluman kepada warga PPDSB
- Memo Dalaman kpd warga PPDSB
- Blog ‘PPDSB Workshop’
- Papan Aktiviti
- Aplikasi WhatsApp PPDSBWarga
Pengurus KualitiPPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 13 ) bth 27.4.2016
Post bth 28.4.2016
4
Taklimat Audit kepada semua warga PPDSB
(Selepas Perhimpunan Bulanan)

MR / Pengurus KualitiPPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 14 )
Tarikh: 29.4.2016

5
Penangguhan Tarikh Audit Dalam
Diputuskan dalam Mesyuarat JK Pelaksana Hari Guru Bil 2/2016
Tuan PPD
MR
Rujuk Minit Mesy JK Pelaksana Hari Guru Bil 2/2016, Perkara 5.
6
Surat penangguhan Audit Dalam ke tarikh baharu:
·         7 hingga 9 Jun 2016
·         27 hingga 29 Jun 2016
Pengurus Kualiti
PPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 17 ) bth 13.5.2016

7
Pemakluman penangguhan Audit Dalam kepada warga PPDSB
·         Memo Dalaman
·         Papan Aktiviti
·         Blog PPDSB Workshop
·         Aplikasi WhatsApp PPDSBWarga
Pengurus Kualiti
PPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 18 ) bth 13.5.2016
PPDSB.KUA 100-9/1/3 Jld 2 ( 23 ) bth 9.6.2016

8
Kemaskini
- Carta Organisasi PPDSB (1 Mei 2016)
- Carta Organisasi PPK
- Carta Organisasi Unit
- Fail Meja Individu + Buku Rekod Harian
- Fail / Rekod Unit

Pengurus Kualiti

Semua warga PPDSB
Pegawai Meja

PPDSB.KUA 100-9/12 ( 57 ); bth 12.5.2016
PPDSB.KUA 100-9/4 (6); bth 10.5.2016

9
Kawalan Dokumen
- Promosi laman web kualiti JPNS
- Penggunaan Dokumen Terkini (BPSH : 1.3.2016, JPN: 1.4.2016)
Pengurus Kualiti
-PPDSB.KUA 100-9/1/2 ( 77 ); bth 22.2.2016
-PPDSB.KUA 100-9/1/2 ( 79 ); bth 28.3.2016


10
Analisis Pencapaian Objektif Kualiti
- Arahan kemaskini analisis masing-masing
- Tindakan pengemaskinian.

Pengurus Kualiti

Semua warga PPDSB
-PPDSB.KUA 100-9/6 ( 66 ); bth 28.3.2016
-PPDSB.KUA 100-9/6 ( 67 ); bth 19.4.201611
Pelaksanaan Audit Dalam
- Tempahan dewan utama
- Fail juru audit (Borang PK09-1, PK09-3, PK09-4, PK09-5)
- Folder Dapatan Audit BPSH / JPNS
- Atur acara
- Rekod Kehadiran
- Sijil Juruaudit
- Cenderamata Juruaudit
- Dokumen Kualiti (BPSH dan JPN-PPD)
- Peralatan lain
Pengurus Kualiti

JK Audit Dalam

Pasukan Audit Dalam

12
Taklimat Tindakan Susulan Audit Dalam MS ISO 9001:2008
- Merancang dan melaksanakan Tindakan Pembetulan hasil penemuan audit.
PPK
Auditi Berkenaan
Cadangan Tarikh :
30.6.2016 @ BMU
13
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil 1/2016
PPK
Tarikh : 14-16.7.2016
Tempat :


Disediakan oleh;

Japri Ismail
(PPPD Pengurusan Kualiti)

Klik di SINI untuk download

Tiada ulasan: