PPDSB KE ARAH SPK MS ISO 9001:2015

Mantap Kualiti, Teguh Jatidiri

Rabu, 27 Januari 2016

Info SPK Januari 2016

1. Seksyen 4.2.3 : Kawalan Dokumen
Pastikan penggunaan dokumen, borang dan instrumen yang terkini beredar dalam sistem. Penggunaan borang / dokumen usang memperlihatkan unsur kecuaian dalam SPK.
Tindakan :
Unit-unit: Mendaftar semua borang, dokumen dan intrumen terkini secara berterusan. Wujudkan folder di unit masing-masing. Bengkel telah dibuat pada 24 dan 25.10.2013.
UPQ: Menerima laporan penggunaan borang usang dan mengeluarkan borang PK-11 atau borang JPS/SJK-UKD/11.
Mengadakan sesi penerangan dalam bengkel dan taklimat terutamanya kepada pegawai baharu.
Warga: Melaporkan penggunaan borang usang kepada UPQ.

2. Seksyen 4.2.4 : Kawalan Rekod
Memastikan rekod-rekod kerajaan diurus dengan cekap/teratur dan dapat diakses dengan cepat jika diperlukan.
Tindakan :
Unit-unit: Merekod surat keluar / masuk dengan segera.
Menyimpan dan menyimpan semula bahan / dokumen sokongan secara teratur.
Warga: Mewujudkan Fail Kerja masing-masing.

3. Analisis Objektif Kualiti
Pencapaian Objektif Kualiti semua PK BPSH dan JPN-PPDSel dianalisis dan dilaporkan pada setiap bulan.
Ia bertujuan menilai tahap pencapaian sesuatu proses kerja bagi mengesan kekangan / kelemahan pada peringkat awal dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan / pencegahan.
Tindakan :
Pegawai Meja: Menyediakan folder analisis objektif kualiti masing-masing. Mengemaskini analisis pada setiap bulan.
Ketua Unit: Memantau pencapaian objektif kualiti proses kerja unit. Melaporkan dalam mesyuarat dan mengambil tindakan pembetulan/pencegahan, jika perlu.
UPQ: Mengumpul pencapaian analisis objektif kualiti bagi semua PK dan menghantar ke JPNS/BPSH.
Ambil tindakan pembetulan/pencegahan jika perlu.

Tiada ulasan: