Selamat Datang

Blog ini diwujudkan bagi memberi kemudahan kepada semua warga PPD Sabak Bernam khususnya dalam mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan Sistem Pengurusan Berkualiti yang diamalkan. Sebarang maklum balas ke arah penambahbaikan amat dialu-alukan.
Terima kasih.
Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam,
Lot 25 & 27, Jalan Besar, 45200 Sabak Bernam
Tel : 03-3216 2079
Fak : 03-3216 2093

Ahad, 10 Mei 2015

Pelan Tindakan Pengurusan Dapatan Audit Dalam 2015

PELAN TINDAKAN PENGURUSAN DAPATAN
AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
BPSH, JPN-PPD SELANGOR TAHUN 2015
DI PPD SABAK BERNAM

Berdasarkan Prosedur Kualiti PK09: Pengurusan Audit Dalam, selepas lokasi menerima Laporan Audit Dalam (PK09-5) beserta Laporan Ketidakakuran (PK09-3) dan Laporan Peluang Penambahbaikan (PK09-4), perkara berikut hendaklah dilaksanakan:

“Menerima Laporan Audit Dalam dan melaksanakan tindakan susulan seperti berikut:
a. Memastikan tindakan pembetulan diuruskan dengan betul.
b. Mengenal pasti tindakan pencegahan yang perlu diambil.
c. Mengenal pasti cadangan penambahbaikan yang perlu diambil.”

Seterusnya lokasi hendaklah:

“Melaksanakan tindakan pembetulan dalam tempoh 30 hari selepas audit dalam.”

Serta;

“Membentangkan Laporan Audit Dalam, Laporan Audit Susulan dan Laporan Tindakan Susulan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.”

Berikut adalah cadangan Pelan Tindakan yang perlu dilaksanakan oleh PPD Sabak Bernam bagi melengkapkan kitaran sempurna Proses Audit Dalam bagi tahun ini.

Tarikh Audit Dalam : 5 -7 Mei 2015
Tarikh terima Laporan Audit Dalam : 7 Mei 2015


Bil
Aktiviti
Tarikh Pelaksanaan
Catatan
Cadangan
Sebenar
1
Taklimat Pasukan Petugas Kualiti dan Pegawai Meja berkaitan

Tindakan:
   i.     Pengurus Kualiti
 ii.     Pengurus Audit Dalam
iii.     Pegawai Meja berkaitan
15.5.2015

Membincangkan strategi menjawab NCR dan OFI.
· Borang PK11-1
· Borang PK11-2
· Borang PK11-3
· Borang PK11-4
2
Melaksanakan pembetulan segera

Tindakan:
   i.     Pegawai Meja yang berkaitan
18.5.2015 – 6.6.2015

Melengkapkan borang
· PK11-1
3
Menentukan tindakan pencegahan dan penambahbaikan yang sesuai

Tindakan:
   i.     Wakil Pengurusan
 ii.     Pengurus Kualiti
iii.     Pengurus Audit Dalam
18.5.2015 – 6.6.2015

Melengkapkan borang
· PK11-2
· PK11-3
· PK11-4
4
Melaksanakan tindakan pencegahan dan penambahbaikan.

Tindakan:
   i.     Pengurus Kualiti
 ii.     Pengurus Audit Dalam
Rujuk tarikh

· PK11-2
· PK11-3
· PK11-4

Kertas kerja pelaksanaan program/aktiviti
5
Verifikasi tindakan pembetulan yang telah diambil

Tindakan:
   i.     Pengurus Kualiti
 ii.     Pengurus Audit Dalam
7.6.2015 – 21.6.2015


Kaedah:
· Pemantauan
· Laporan
· Lawatan
6
Pembentangan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan yang telah diambil

Tindakan:
   i.     Pengurus Kualiti
 ii.     Pengurus Audit Dalam
MKSP PPDSB
25-26.5.2015

Mesy Pengurusan Bil 5/2015
3.6.2015

Mesy Pengurusan Bil 6/2015
26.6.2015

Pastikan dicatat dalam minit mesyuarat.
6
Audit Susulan

Tindakan:
   i.     Ketua Juru Audit Dalam BPSH
7.6.2015 – 21.6.2015


Memantau dan mengesahkan rekod-rekod tindakan yang telah diambil
7
Keberkesanan tindakan pembetulan / pencegahan

Tindakan:
   i.     Pengurus Kualiti
 ii.     Pengurus Audit Dalam


Item no. 3 Borang PK11-1

Tiada ulasan: