Selamat Datang

Blog ini diwujudkan bagi memberi kemudahan kepada semua warga PPD Sabak Bernam khususnya dalam mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan Sistem Pengurusan Berkualiti yang diamalkan. Sebarang maklum balas ke arah penambahbaikan amat dialu-alukan.
Terima kasih.
Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam,
Lot 25 & 27, Jalan Besar, 45200 Sabak Bernam
Tel : 03-3216 2079
Fak : 03-3216 2093

Selasa, 17 Mac 2015

Kunjung Bantu SPK Unit-unit PPDSB

Unit Pengurusan Kualiti PPDSB dengan kerjasama pasukan petugas kualiti PPDSB akan menjalankan Kunjung Bantu ke unit-unit PPDSB bagi membimbing pegawai meja / anggota unit melakasanakan proses kerja yang terkandung dalam dokumen kualiti, JPNS-PPDSel dan BPSH, KPM. Kunjung Bantu akan dijalankan mulai 23.3.2015 hingga 31.3.2015, mengikut jadual di bawah. Namun, tarikh dan masa Kunjung Bantu boleh dibincangkan dan disesuaikan semula. Terima kasih.

JADUAL KUNJUNG BANTU SISTEM PENGURUSAN KUALITI
DI UNIT-UNIT PPD SABAK BERNAM

Tarikh              : 23 hingga 31 Mac 2015
Tempat            : Pejabat Unit PPD Sabak Bernam
Pembimbing    : Ahli Pasukan Petugas Kualiti
                          Juru Audit Dalam PPDSB

BIL
LOKASI
TARIKH CADANGAN
TARIKH DIPOHON
PEMBIMBING
1
Unit Pengurusan Sekolah
23.3.2015

1. Hj. Ismail Sajat
2. Japri Ismail
2. Izzah Supeni
3. Rozli Ahmad
2
Unit Pengurusan Akademik
30.3.2015

1. Hj. Azman Mashuri
2. Japri Ismail
3. Izzah Supeni
4. Jamil Hassan
3
Unit Pembangunan Kemanusiaan
27.3.2015

1.  Yusaini Salleh
2.  Rozli Ahmad
3.  Mustafa Kamal Adam
4.  Japri Ismail
4
Unit Pembangunan dan Perolehan
24.3.2015
(gabungan  3 unit)

1. Anuar Abdullah
2. Rozli Ahmad
3. Izzah Supeni
4. Japri Ismail
5
Unit ICT
6
Unit Psikologi dan Kaunseling
7
Unit Kewangan dan Akaun
26.3.2015

1. Hj. Ismail Sajat
2. Rozli Ahmad
3. Jamil Hassan
4. Japri Ismail
8
Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
31.3.2015

1. Hj. Azman Mashuri
2. Japri Ismail
3. Rozli Ahmad
4. Mustafa Kamal Adam

Nota :
  1. Sila maklumkan tarikh kunjung bantu yang dipohon oleh unit sebelum 23.3.2015.
  2. Semua pegawai dan kakitangan unit hendaklah dikumpulkan semasa kunjung bantu dijalankan.
  3. Senarai semak kunjung bantu hendaklah dilengkapkan terlebih dahulu oleh unit. Pembimbing akan membuat verifikasi berdasarkan senarai semak tersebut.
  4. Jika ada perkara berbangkit / tindakan susulan, unit akan diberikan borang JPS/SJK-UKD/11 (Tindakan Pembetulan/Pencegahan) dan hendaklah dijawab dalam tempoh 3 hari dari tarikh ia dikeluarkan.
  5. Kunjung bantu susulan akan dilaksanakan bagi memastikan semua tindakan pembetulan telah disempurnakan dan menilai keberkesanannya.

Tiada ulasan: